Zwemlessen

Na de zomervakantie 2023 kunnen er veel nieuwe SPEEDY groepen starten. Dit zijn lessen van 90 minuten met een korte drink/speelpauze tussendoor.

2 maanden 45 minuten les (voortraject)
12 maanden 90 minuten les (hoofdtraject)
Gegarandeerd A
Misschien ook nog B of C
Voor een vaste pakketprijs die betaald wordt in 14 termijnen

Speedy zwemles.
Het is voor veel ouders en verzorgers niet eenvoudig om naast het werk, het huishouden en sportactiviteiten de zwemlessen voor de kinderen te plannen.

MijnZwemschool heeft daarom een lespakket samengesteld waarmee de kinderen op een verantwoorde en vriendelijke wijze sneller het zwemdiploma A en afhankelijk van de startleeftijd vaak ook nog B kunnen behalen. Misschien zelfs C.

Uw kind kan meedoen vanaf 4,5 jaar. Ons advies is te wachten tot 5 jaar omdat het dan vaak toch allemaal wat sneller gaat. De kinderen zijn dan goed gewend op school en zijn daaraan minder energie kwijt. Bovendien is de kans groter dat binnen de gestelde cursustijd meerdere diploma’s gehaald kunnen worden. Zie tabel.

Gratis oefenzwemmen.
Wilt u de kans vergroten om meerdere diploma’s binnen het SPEEDY traject te halen, dan kunt u ook gebruik maken van extra gratis oefenzwemmomenten. U zwemt/oefent dan samen met uw kind. De zwemonderwijzer is aanwezig voor tips en aanwijzingen.

Zwemles in ’t Stoetenslagh is leuk voor de kinderen, maar ook leuk voor de ouders.
Tijdens de 90 minuten lessen kun je zelf lekker boodschappen doen, wandelen, sporten, koffie drinken, werken, kletsen met de andere ouders, lezen in een goed boek, enzovoort… En de andere kinderen, broertjes en zusjes, kunnen bij mooi weer lekker spelen in de speeltuin op het vakantiepark.

Ook is het mogelijk om één keer in de acht weken VIP-ouder (very important parent) te zijn. Dit houdt in dat je de hele les mag kijken en soms de docent even helpt met het aan en uit doen van de drijfpakkies of het vasthouden van een mat bijvoorbeeld. Ook is dit het moment voor persoonlijk overleg tussen u en de leerkracht.

Ons systeem.
Wij geven lessen van 90 minuten, waarin veel spelenderwijs wordt aangeleerd. Actie en rust worden uiteraard goed afgewisseld. Dit alles wordt voorafgegaan door 2 maanden voortraject met lessen van 45 minuten, waarin we vooral bezig zijn met het leggen van een basis die er voor zorgt dat plezier en resultaat hand in hand gaan.

Lukt het uw kind uiteindelijk toch niet om diploma A te halen binnen de gestelde cursustijd, dan zijn de kosten voor extra zwemlessen voor ons. We garanderen A (bij voldoende presentie, 90%)

Uw kind krijgt dus 2 maanden voortraject (45 min), dan volgt 12 maanden hoofdtraject (90 min). Wanneer u na het hoofdtraject nog door wilt voor B of C, omdat uw kind bijvoorbeeld al onderweg is naar diploma B of C, dan kan dat en zoeken we een plekje in een B/C groep.

Voor onze Speedy zwemles betaalt u een vaste pakketprijs af in 14 maandelijkse termijnen (zie tarieven)

Let op! tov de lessen van voorgaande jaren hebben we de totale pakketprijs en maandelijkse termijnen flink kunnen verlagen. We garanderen A, maar afhankelijk van de startleeftijd, de presentie, hoe vaak je zelf oefent, het zwemtalent, enzovoort, kan jouw kind ook nog gratis B en C behalen binnen de vooraf gestelde tijd (van 2 maanden voortraject en 12 maanden hoofdtraject.)

Wat moet uw kind kunnen om deel te kunnen nemen aan de SPEEDY lessen?

  1. Zelfstandig springen in (borst)diep water met een drijfmiddel.
  2. Kort onder water durven.
  3. Leerbaar zijn.*
  4. Uw kind mag geen leer- of ontwikkelingsachterstanden hebben.

*  Wat is “leerbaar”? Onder leerbaar verstaan wij dat een kind heeft geleerd dat je moet luisteren naar een meester of juf, weet dat hij of zij niet altijd direct aan de beurt is en dat zijn of haar communicatieve vaardigheden op een redelijk niveau zijn. Een voor de leeftijd te verwachten woordenschat en uitdrukkingsvermogen dus. Extreem gevoelige kinderen of extreem verlegen kinderen zijn bijvoorbeeld eerder gebaat bij een wat langer voortraject.

P.S. punt 1 en 2 kunt u natuurlijk van tevoren al even oefenen, wanneer u daaraan twijfelt.
Het is sowieso ook nooit verkeerd om eerst samen een periode Peuter/KleuterSurvival te volgen als voorbereiding op de zwemlessen.

Gedurende het voortraject van 2 maanden gaan we met u in overleg, wanneer we vermoeden dat de SPEEDY lessen (nu nog) niet geschikt zijn voor uw kind. Het moet namelijk wel voor alle kinderen leuk blijven. Soms is het beter een half jaar later te starten of om toch te kiezen voor reguliere lessen van driekwartier. Ook kan het voor sommige kinderen goed zijn om eerst een periode mee te doen met het Peuter/Kleutersurvival om zo minder bang en beter watervrij te worden.