Visie MijnZwemschool

Bij het maken van een keuze voor MijnZwemschool is het van belang te weten welke visie we hebben en hoe we hier invulling aan geven met de 4 K’s.

Kindvriendelijk: het kind staat altijd op nummer één  Wij geven les vanuit een optimistische, vrolijke en positieve kijk op het leven. Iedere zwemles moet een leerzaam feestje zijn.

Kwaliteit: eerst leuk, dan goed. Dan gaat het snel. Ouders willen graag snel goede resultaten zien. Begrijpelijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van het plezier en de kwaliteit. We richten ons zo vroeg mogelijk op het survivalelement, zo kunnen kinderen zich snel redden in het water.

Klantvriendelijk: goede communicatie met de ouders is essentieel Ouders worden zoveel mogelijk op de hoogte gesteld over de zwemontwikkeling van hun kind en de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool.

Klasse: blijf werken aan de verbetering van de zwemlessen Met interne en externe opleidingen worden jij en je personeel geprikkeld om ervaringen op te doen, jezelf te ontplooien en je beroepscompetenties uit te breiden.

Wat betekent dit in de praktijk? Geregeld wordt een andere MijnZwemschool bezocht om zo van elkaar te leren. Personeel kan zich aanmelden voor een invalpool. Altijd naar ouders luisteren en vervolgens inspelen op de verwachtingen, vragen, angsten, ideeën, eisen en wensen. Wees aanspreekbaar en toegankelijk. Frequente en eerlijke communicatie via sociale media en website. We geven ouders een eerlijk advies over een passend traject en duidelijkheid over de kosten. We bieden flexibiliteit, keuzemogelijkheden en versnelde trajecten.

Ben je nieuwsgierig of enthousiast geworden?  Maak snel een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mail: info@mijnzwemschool.nl of bel: 058 – 26 670 93.  

Partners: