uncategorized

 1. Mijnzwemschoolmetjuul
  Mijnzwemschoolmetjuul is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  Site:                    http://www.mijnzwemschool.nl/metjuul
  Email:                 metjuul@mijnzwemschool.nl
  Postadres:          Mijnzwemschoolmetjuul It Bynt 19 8941 AA Leeuwarden
  Juliska van Dasselaar is de Functionaris Gegevensbescherming mijnzwemschoolmetjuul. Zij is te bereiken via metjuul@mijnzwemschool.nl

  2.        PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  mijnzwemschoolmetjuul verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
  ​​
        MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONGEGEVENS VERWERKEN
  Mijnzwemschoolmetjuul verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van de overeengekomen betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 1.       GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
  Mijnzwemschoolmetjuul gebruikt geen computerprogramma’s die je persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken en op basis daarvan besluiten nemen.

  5.        HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
  Mijnzwemschoolmetjuul bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
   
 • Persoonsgegevens: 5 jaar na laatste incassodatum.
 • Bijzondere persoonsgegevens: 5 jaar na laatste incassodatum.

 1.        DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
  Mijnzwemschoolmetjuul verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mijnzwemschoolmetjuul laat je gegevens niet door andere bedrijven verwerken.

  7.        COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
  Mijnzwemschoolmetjuul gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  8.        GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (behalve als bewaren nodig is om aan wettelijke of andere overeengekomen verplichtingen te voldoen).
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Metjuul@mijnzwemschool.nl
  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  Mijnzwemschoolmetjuul wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
   
  9.        HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
  Mijnzwemschoolmetjuul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via metjuul@mijnzwemschool.nl
   
  10.      WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
  Mijnzwemschoolmetjuul kan deze verklaring wijzigen als daar redenen voor zijn. De laatste versie staat online.

 

 • KINDEREN BLIJ, OUDERS BLIJ, WIJ OOK BLIJ…

 • Partners: