AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zwembad de Watertrappel, gevestigd aan de Bentlagestraat 20, 9561 HB Ter Apel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zwembad de Watertrappel

Bentlagestraat 20

9561 HB Ter Apel

www.mijnzwemschool.nl/terapel

06-29596923

Functionaris gegevensbescherming van Zwembad de Watertrappel is Judith Huttema.

Te bereiken via terapel@mijnzwemschool.nl

Welke gegevens verwerken wij?

NAW gegevens

Rekeninggegevens

Geboortedatum

E-mail adres

Telefoonnummer

Geslacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

BSN (alleen personeel)

VOG (alleen personeel)

Diploma’s (alleen personeel)

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

  • het afwerken van uw betaling
  • ten behoeve van zwemlessen en het invullen van zwemdiploma’s
  • voor het verzenden van informatie over de lessen en of organisatie
  • u te kunnen bereiken indien dit nodig is voor het uitoefenen van onze dienstverlening.
  • U te bereiken in het geval er iets is met uw kind tijdens een les
  • U te informeren over wijzigingen
  • Om goederen bij u af te leveren
  • MijnZwemschool gebruikt uw gegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Computerprogramma’s of – systemen die wij gebruiken:

Wij maken gebruik van de volgende programma’s of –systemen:

Facebook: Wij gebruiken facebook om klanten te betrekken en te informeren over activiteiten binnen de lessen en organisatie. Als er foto’s gemaakt worden dan zullen wij die alleen inzetten om een sfeer weer te geven. Hierbij respecteren wij zoveel mogelijk de privacy. Indien teksten of afbeeldingen gebruikers of onze organisatie schaden, zal het betreffende bericht op verzoek direct worden verwijdert. De organisatie rekent zichzelf eveneens dit recht toe.

Plan Plan internet BV: Dit is ons ledenadministratie systeem. Hierin regelen wij de automatische incasso en houden we de presentie en scores bij. Ook versturen wij vanuit dit systeem de mailing.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na twaalf maanden uit ons bestand, tenzij er van rechtswegen een bewaarplicht geldt. (zoals voor contracten)

Inzage en correctie persoonsgegevens

U kunt via uw persoonlijke code altijd inzien welke gegevens wij van u tot onze beschikking hebben. Mocht er hierin iets veranderen of niet kloppen dan kunt u dat langs deze weg ook aanpassen. 

Ook is het altijd mogelijk om een verzoek tot inzage tot ons te richten conform de AVG. Wij zullen dit verzoek dan ook conform de AVG in behandeling nemen.

U kunt dit verzoek richten tot terapel@mijnzwemschool.nl

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de AVG, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Vragen of klachten:

Wij doen er alles aan om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en goed te beschermen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u die richten tot terapel@mijnzwemschool.nl

Identiteit van de verwerker

Zwembad de Watertrappel

Bentlagestraat 20

9561 HB Ter Apel

terapel@mijnzwemschool.nl

KvK 53077180

BTW 191510671 B01

06-29596923