Online inschrijven

  Voornaam *

  Achternaam *

  Geslacht *

  Geboortedatum *

  Adres *

  Postcode *

  Plaats *

  Telefoon *

  Mobiel

  Emailadres (verplicht)

  Opgave voor *

  Gewenste dag *

  Betaalwijze *

  Naam rekeninghouder

  IBAN

  BIC

  Hierbij machtig ik Mijn Zwemschool de Watertrappel om van zijn/haar genoemde rekening het maandelijkse lesgeld te incasseren tot wederopzegging of het behalen van het diploma.

  Continuerooster *

  Evt. bijz. kind *

  Opmerkingen *

  Algemene voorwaarden *

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden