Eerlijk advies

Wij willen dat alle kinderen op een plezierige en leuke manier leren zwemmen. Gedurende het voortraject van 2 maanden gaan we daarom met u in overleg, wanneer we vermoeden dat de SPEEDY lessen (nu nog) niet geschikt zijn voor uw kind. Extreem gevoelige kinderen of extreem verlegen kinderen zijn bijvoorbeeld eerder gebaat bij een wat langer voortraject, lessen van 45 minuten of soms ook privé-zwemles. Soms is het ook beter even te wachten en om dan een half jaar later te starten. Ook kan het voor sommige kinderen goed zijn om eerst een periode extra naar het gratis oefenzwemmen te komen om zo beter watervrij te worden.

Wat moet uw kind kunnen om deel te kunnen nemen aan de SPEEDY lessen?

  1. Zelfstandig springen in (borst)diep water met een drijfmiddel.
  2. Kort onder water durven.
  3. Leerbaar zijn.*
  4. Uw kind mag geen leer- of ontwikkelingsachterstanden hebben.

*  Wat is “leerbaar”? Onder leerbaar verstaan wij dat een kind heeft geleerd dat je moet luisteren naar een meester of juf, weet dat hij of zij niet altijd direct aan de beurt is en dat zijn of haar communicatieve vaardigheden op een redelijk niveau zijn. Een voor de leeftijd te verwachten woordenschat en uitdrukkingsvermogen dus.

P.S. punt 1 en 2 kunt u natuurlijk van tevoren al even oefenen, wanneer u daaraan twijfelt.
Het is sowieso ook nooit verkeerd om eerst samen een periode Peuter/KleuterSurvival te volgen als voorbereiding op de zwemlessen.