Garantie

*Garantie
U zult begrijpen dat de diploma-garantie voor A komt te vervallen, wanneer er teveel lessen gemist worden. U heeft recht op diploma-garantie voor A, indien uw kind minimaal 90% van de SPEEDY zwemlessen aanwezig is geweest. (max 5 lessen gemist)
U kunt dan nog maximaal 3 gemiste lessen compenseren door met uw kind 3 keer bij het gratis samen oefenzwemmen te komen. (teken daar in op de compensatielijst)
Voor de garantie mag u dus maximaal 8 lessen missen, mits u 3 lessen inhaalt.
P.S. indien uw kind teveel lessen gemist heeft, maar gewoon binnen de cursus A haalt, is bovenstaande uiteraard niet van toepassing.

Indien uw kind binnen de gestelde cursusduur van 2 maanden voortraject en 12 maanden hoofdtraject ook nog B en C haalt, dan zijn deze diploma’s gratis.
(uw kind iets later op zwemles doen, vergroot de kans hierop)