AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

MijnZwemschool de Noordkop gevestigd aan de Praamstraat 103, 1784NC, Den Helder , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MijnZwemschool de Noordkop
Praamstraat 103
1784NC Den Helder
06- 27166897

Functionaris gegevensbescherming van MijnZwemschool is Fokke Terpstra.
U kunt hem bereiken via f.terpstra@quicknet.nl of de noodkop@mijnzwemschool.nl

Welke gegevens verwerken wij?

Naam, adres en woonplaats
Rekeninggegevens
Geboortedatum
E-mail adres
Telefoonnummer
Geslacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

geen

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

– het afwerken van uw betaling
– ten behoeve van zwemlessen en het invullen van zwemdiploma’s
– voor het verzenden van informatie over de lessen en of organisatie
– u te kunnen bereiken indien dit nodig is voor het uitoefenen van onze dienstverlening.
– U te bereiken in het geval er iets is met uw kind tijdens een les
– U te informeren over wijzigingen
– Om goederen bij u af te leveren
– MijnZwemschool gebruikt uw gegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Computerprogramma’s of – systemen die wij gebruiken:

Wij maken gebruik van de volgende programma’s of –systemen:
Facebook: Wij gebruiken facebook om klanten te betrekken en te informeren over activiteiten binnen de lessen en organisatie. Als er foto’s gemaakt worden dan zullen wij die alleen inzetten om een sfeer weer te geven. Hierbij respecteren wij zoveel mogelijk de privacy. Indien teksten of afbeeldingen gebruikers of onze organisatie schaden, zal het betreffende bericht op verzoek direct worden verwijdert. De organisatie rekent zichzelf eveneens dit recht toe.
Plan Plan internet BV: Dit is ons ledenadministratie systeem. Hierin regelen wij de automatische incasso. Ook versturen wij vanuit dit systeem de mailing.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na twaalf maanden uit ons bestand, tenzij er van rechtswegen een bewaarplicht geldt. (zoals voor contracten)

Inzage en correctie persoonsgegevens

Het is altijd mogelijk om een verzoek tot inzage tot ons te richten conform de AVG. Wij zullen dit verzoek dan ook conform de AVG in behandeling nemen.
U kunt dit verzoek richten tot denoordkop@mijnszwemschool.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de AVG, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Vragen of klachten:

Wij doen er alles aan om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en goed te beschermen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u die richten tot denoordkop@mijnzwemschool.nl

Identiteit van de verwerker

MijnZwemschool de Noordkop/ fokkefotografie
F Terpstra
Praamstraat 103
1784NC Den Helder
denoordkop@mijnzwemschool.nl
KvK 66511364
BTW NL001189819B17 ( vanaf 1-01-2020)
0223-635363
06-27166897